ЕРП Север АД

Относно проекта

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на:
● Град Варна и област Варна
● Североизточна България