Изграждане на електронна съобщителна мрежа и прилежаща инфраструктура FTTH – възложител „БТК“ ЕАД