Изграждане на кабелно трасе 6kV с ТП и оптична кабелна линия в района на Контра стената на хвостохранилище „Люляковица“ – „Асарел Медет “ АД