Кабелна линия СрН 20kV от подстанция „Максуда“ до ГРП – Fraport Twin Star Airport Management AD