Канална тръбна мрежа за оптични кабели –„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД