„Проектиране, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на оптично трасе от промишлена площадка „Асарел“ до промишлена площадка „Медет“ – „Асарел Медет“ АД