Нашите дейности

„БЕЛ-РС” ООД извършва проектиране, строителство, монтаж , поддържане и ремонт на кабелни линии и оборудване в електроенергийната и телекомуникационна инфраструктура. Високото качество, краткият срок на изпълнение и удовлетвореността на клиента от постигнатия резултат са приоритет в работата на фирмата.

Виж повече

Фирма „БЕЛ-РС” ООД е създадена през 1991г.

Дружеството умело съчетава традиция, опит, приложение на нови идеи и технологии при изграждането на електроенергийни и телекомуникационни обекти.

„БЕЛ-РС” ООД има внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, което удостоверява високото качество на изпълняваното строителство.

„БЕЛ-РС” ООД е член на Камарата на строителите в България и е вписана в централния професионален регистър на строителя за инфраструктурни проекти.

  • 32

    Години опит

  • 250

    Завършени проекти