Нашите услуги

“БЕЛ-РС” ООД е специализирана фирма в електроизграждането. Ние проектираме, изграждаме, въвеждаме в експлоатация, поддържаме и ремонтираме външни електрозахранвания и трафопостове. Фирмата строи външни линии, доставя и монтира КТП /комплектни трансформаторни постове/, разпределителни касети и всички видове електрически табла. “БЕЛ-РС” ООД изгражда и вътрешни ел.инсталации на промишлени и обществени сгради.

Електроизграждане

Проектиране и изграждане на кабелни захранвания на:
● Производствени сгради
● Електроцентрали
● Банки
● Болници
● Хотели
● Търговски центрове
● Телекомуникационни оператори
● Центрове за данни и други.

Електроенергийна инфраструктура

● Изграждане на кабелни линии СрН и НН.
● Доставка и монтаж на трафопостове
● Изграждане на възобновяеми енергийни източници
● Улично осветление

Телекомуникационни мрежи

Проектиране и изграждане на:
● Оптични кабелни линии
● Базови станции
● Радиорелейни системи
● FTTX мрежова архитектура

Строителна Механизация

Фирма БЕЛ-РС ООД разполага с богат асортимент строителна техника, с която предлага възможно най-доброто съотношение между качество, оптимизация и икономическа стойност на работния процес.