„Изграждане на електрозахранване и оптична свързаност на оборудването в помпена станция „Западно насипище“ от превключвателен пункт 6kV „Тачова сая“ – „Асарел Медет“ АД