„Корпусен цех и допълващо застрояване“ – ККЗ „МТГ-Делфин“