Разширение на СТМ гр. Варна – възложители: „БТК“ ЕАД и „МСАТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД